Handsvett

Allmänt

Att ha uttalad handsvett kan vara mycket handikappande och påverka livskvaliteten starkt negativt.

Råd

  • Prova aluminiumklorid som t ex Absolut torr (Schering-Plough) eller Bats creme oparfymerad (Cederroth).

Behandling med botox

Vid behandling med botox upphör problemen under ca 3 – 12 månader. Botox injiceras i det område där du vill minska svetten. Botox minskar nervsignalerna till svettkörtlen.

Permanent lösning

Man kan genomgå en behandling där man helt enkelt kapar av svettnerven, vilket kallas för sympatektomi. Detta är en permanent lösning och det innebär att när man väl utfört ingreppet så kan man inte gör det ogjort. När denna nerv är kapad så upphör hand-, armsvettningar samt svettningar vid övre bålen. Negativt med denna behandling är att det många gånger orsakar kraftigare svettningar på andra delar av kroppen. Det finns studier som visar att de allra flesta är nöjda med denna behandling, men även att ungefär en av tio är missnöjda med ingreppet. Vi avråder starkt från sådan behandling.