Helkroppssvett

Allmänt

De som svettas över stora delar av kroppen lider av generell hyperhidros, helkroppssvett. Ofta svettas man från huvudet och bålen men ibland också från fler ställen.

Behandling med Botox + tabletter

En kombination av botulinumtoxin + tabletter kan avsevärt hjälpa en del patienter med generell hyperhidros. Effekten sitter i ca 3 månader.