Behandling

Aluminiumklorid
Vid uttalad svettning från lokala områden som t ex armhålor, är första terapivalet aluminiumklorid som saluförs som Absolut torr (Schering-Plough) eller Bats creme oparfymerad (Cederroth). Dessa preparat kan också prövas på händer och fötter liskom känsligare ställen som ljumskar eller ansiktet.

Botox
Botox ger god effekt hos 9 av 10 med lokaliserade svettningar från händer, fötter, armhålor med flera ställen. Eventuella biverkningar är generellt få, lokala och övergående. Botox hindrar nervsignalen att komma fram till svettkörteln. Effekten sitter i 4-12 månader.

Botox + tabletter
För patienter som svettas över hela kroppen eller där Botox ensamt är otillräckligt kan en kombination med Botox och tabletter ges. Vanlig biverkan vid tablettbehandling är muntorrhet som dock kan lindras med hjälp av salivstimulerande som t ex Salivin.

Operation
Operation övervägs då annan behandling är otillräcklig. Axillär utrymning kallas en operation för armhålesvett där huden och underliggande svettkörtlar tas bort. Sympatektomi kallas en operation där nerverna till svettkörtlarna i bröstkorgen bränns av. Det kan övervägas vid svår handsvett där annan behandling inte hjälpt. Risk finns dock för bestående biverkningar.

Läs mer om svettbehandling på Svettmottagningens hemsida.